Profil spoločnosti

Základné údaje

Názov spoločnosti: STACON s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
IČ: 36 351 521
IČ DPH: SK 2022131001
DIČ: 2022131001
Dátum vzniku: 1.4.2006

História spoločnosti

Stavebno-obchodná spoločnosť Stacon s.r.o. začala písať svoju históriu dńom jej zápisu do O.R.SR 15.2.2006. jej spoločníci zúročili svoje viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti stavebnej výroby. Naša spoločnosť sa zaoberá realizáciou stavieb pozemného staviteľstva na kľuč, rekonštrukciou stavieb  vrátane asanácií, ako aj inžinierskou a poradenskou  činnosťou v oblasti stavebníctva. Od svojho vzniku sme realizovali viaceré stavby v rámci Trenčianskeho kraja ako vyšší dodávateľ stavby ale aj ako subdodávku pre iných dodávateľov a to v rámci územia Európskej únie.